Specjalne

4 lata blogowania

Dziś minęły 4 lata od założenia bloga na WordPress.com. Najpierw jako Thank You Notes PL, a później tutaj. W sumie minęło 19133 wyświetleń oraz 12379 odwiedzających. Przez ten blog przewinął się konkurs „Daj Się Poznać 2017” organizowany przez devstyle.pl oraz wiele innych.

Wpisy pojawiają się z różną częstotliwością, ale jedno jest pewne: obracają się wokół inżynierii biomedycznej i tematów pokrewnych, IT i życia studenta lub doktoranta.

No to zostaje trwać przez kolejne 4 lata albo dłużej!

Treść po angielsku / Content in English

Reklamy
Doktorat, Szkolnictwo wyższe

Otwarcie przewodu doktorskiego teraz i według nowych zasad

Ostatnio nie było nowych wpisów, ale to nie znaczy, że blog umarł. Ten wpis będzie o otwieraniu przewodu doktorskiego. Uwaga: nastąpiła aktualizacja

Teraz (do 30 kwietnia 2019) przewody doktorskie można otwierać jak dotychczas. Poniżej wymagania:

 • Dyplom magistra lub równorzędny albo uczestnictwo w programie Diamentowy Grant,
 • Złożenie podania do dziekana lub kierownika rady naukowej,
 • Propozycja tematu oraz koncepcji rozprawy doktorskiej,
 • Propozycja promotora (w razie potrzeby również drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego),
 • Co najmniej jedna opublikowana lub przyjęta do druku praca naukowa (książka, artykuł w czasopiśmie naukowym, artykuł w recenzowanych materiałach międzynarodowej konferencji naukowej),
 • Wykaz prac naukowych,
 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli był kiedykolwiek otwarty,
 • Życiorys.

Ostatnie wymaganie – życiorys – pojawia się w wymogach jednostek, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Stopień doktora nadaje rada wydziału lub rada naukowa.

Taki przewód doktorski jest przeprowadzany w jednostce, w której złożyliśmy dokumenty. W związku z tzw. Ustawą 2.0 (Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz przepisami wprowadzającymi będą zmiany.

Sytuacja od 1 maja jest następująca:

 • Do 30 września 2019 nie wszczyna się przewodów doktorskich
 • Od 1 października 2019 obowiązują nowe zasady: złożenie wniosku o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, które zastępuje przewód doktorski. Ponadto nie będzie obowiązkowe zdawanie egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z języka obcego. Ten wymóg zostaje zastąpiony przedstawieniem certyfikatu znajomości języka obcego na poziome B2 lub wyższym.

Źródło: https://krd.edu.pl/2018/08/10/najczesciej-zadawane-pytania-doktoranckie-faq-ustawy-2-0/

Doktorat, Szkolnictwo wyższe

6 rzeczy, których lepiej unikać na doktoracie

Jakiś czas temu dzięki powiadomieniom KRD o sprawach poruszanych przez EURODOC (co środę) natknąłem się na opublikowany przez Nature artykuł o studiach doktoranckich „What not to do in graduate school” Buddini Karawdeniya z 19 lipca 2019.

Artykuł opisuje sześć maksym, które ograniczają doktorantów. Oto one (w wolnym tłumaczeniu):

 1. Porównywanie się do innych
 2. Bezgraniczne ufanie swoim danym
 3. Nieświadomość tego, że nie jesteśmy sami w cierpieniu
 4. Wiara w to, że więcej pracy znaczy lepiej
 5. Niezorganizowanie swoich danych
 6. Zrażanie się po pierwszej porażce

Teraz parę słów komentarza.

Ad. 1. Wielu naukowców i doktorantów stresuje się tym, że nie są tak wydajni, pracowici, często publikujący itd. jak inni. Nie wolno zapominać o tym, że każdy naukowiec ma uprawiać naukę po swojemu i są różnice między dziedzinami wiedzy, zespołami badawczymi, podejmowanymi tematami.

Ad. 2. Jeśli zbierasz dane, podchodź do nich krytycznie. Nie zawsze masz do czynienia z idealnie ustawionym i skalibrowanym sprzętem lub wiarygodnymi źródłami.

Ad. 3. Studia doktoranckie (po nowemu szkoła doktorska) nie jest łatwa do przejścia. Cały czas jest ryzyko niepowodzenia. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek oraz opiekuna naukowego.

Ad. 4. Jeśli za długo nad czymś siedzisz, możesz wpaść w obsesję. Dlatego warto sobie zrobić przerwę i wrócić do tematu za jakiś czas. Wtedy masz świeższe spojrzenie.

Ad. 5. Dane do doktoratu powinny być uporządkowane i łatwe do znalezienia. I bezpiecznie przechowywane oraz duplikowane.

Ad. 6. Uprawianie nauki to nieustanne mierzenie się z porażkami. Nie jest łatwo porzucić nieudany pomysł , na który poświęciło się bardzo dużo czasu. Umiejętność zauważania takich ślepych uliczek jest bardzo cenna.

Dla zainteresowanych: można jeszcze przeczytać artykuł Lucy A. Taylor „Twenty things I wish I’d known when I started my PhD.

Humor, Polityka

Hrabina atrapy Sejmu

Rzecz działa się 9 sierpnia 2019 roku.

Nazywali ją Hrabina
bo posłanką była z PiS-u.
Lubi wydawać publiczne pieniądze,
pieniądze publiczne wydawać lubi.
Pochodzi z miasta Jawor,
podobno daleko jeździ taksówką.
Kaczyńskiemu jest wierna,
Od lat już jest posłanką.

Hrabino atrapy Sejmu
Marszałkiem Sejmu już dziś zostałaś.
Jarek ciebie wyznaczył
bo Marek już zaniemógł.

Nigdy się nie lęka pracy
I się nie przejmuje jutrem.
A ona była już kiedyś ministrem bez teki.
I była rządu rzecznikiem
na początku rządów Beaty.
Teraz jak była ministrem
uczyła się resortu.

Hrabino atrapy Sejmu
Marszałkiem Sejmu już dziś zostałaś.
Jarek ciebie wyznaczył
bo Marek już zaniemógł.

(parodia „Nazywali go Marynarz – szanta narciarska” Artura Andrusa)

Inżynieria biomedyczna, Nauka

Czasopisma naukowe w inżynierii biomedycznej

Inżynieria biomedyczna jest interdyscyplinarna, więc można wybierać w czasopismach publikujących artykuły w naukach podstawowych, takich jak medycyna, fizyka, elektronika, informatyka, biologia.

Mimo to istnieją wyspecjalizowane czasopisma (stan w chwili publikacji):

 • IEEE Transactions on Biomedical Engineering (TBME)
  • IF = 4.288
  • Wydawca: IEEE EMBS
  • Redaktor naczelny: Xiaochuan Pan
 • IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI)
  • IF = 7.816
  • Wydawca: IEEE EMBS
  • Redaktor naczelny: Michael F. Insana
 • IEEE Journal of Biomedical Health and Informatics (JHBI)
  • IF = 4.217
  • Wydawca: IEEE EMBS, IEEE NPSS, IEEE SPS, IEEE UFFC
  • Redaktor naczelny: Dimitrios I. Fotiadis
 • IEEE Transaction on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (TNSRE)
  • IF = 3.972
  • Wydawca: IEEE EMBS
  • Redaktor naczelny: Daniel P. Ferris
 • IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine (JTEHM)
  • IF = 1.754
  • Wydawca: IEEE EMBS
  • Redaktor naczelny: Pamela Bhatti
 • IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems (TBioCaS)
  • IF = 3.5
  • Wydawca: IEEE EMBS, IEEE CAS
  • Redaktor naczelny: Mohamad Sawan
 • Annals of Biomedical Engineering
  • IF = 3.474
  • Wydawca: Springer Verlag
  • Redaktor naczelny: Stefan M. Duma
 • BioMedical Engineering OnLine (BMEO)
  • IF = 2.013
  • Wydawca: BioMed Central (Nature Springer)
  • Redaktorzy naczelni: Ervin Sejdic, Fong-Chin Su
 • Biocybernetics and Biomedical Engineering (BBE)
  • IF = 2.159
  • Wydawca: Elsevier
  • Redaktor naczelny: Piotr Ładyżyński
 • Computers in Biology and Medicine
  • IF = 2.286
  • Wydawca: Elsevier
  • Redaktor naczelny: Edward Ciaccio
 • Artificial Organs
  • IF = 2.379
  • Wydawca: Elsevier
  • Redaktor naczelny: Paul S. Malchesky

Publikacje w dziedzinie inżynierii biomedycznej publikowane są również w PLoS ONE oraz Nature Scientific Reports. Oczywiście to nie jest kompletna lista.

Doktorat, Szkolnictwo wyższe

Organizacje działające na rzecz doktorantów

Jeżeli jesteś na początku przygody zwanej doktoratem, często nie wiesz, na czym ta gra polega. Pomocy związanej z życiem doktoranckim możesz szukać w następujących organizacjach:

 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Ogólnopolski przedstawiciel wszystkich doktorantów. Ma prawo wyrażania opinii i formułowania wniosków dotyczących doktorantów, w tym wpływania na proces stanowienia prawa. Ma siedzibę w Warszawie.

WWW: krd.edu.pl

 • EURODOC

The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers jest międzynarodowym stowarzyszeniem organizacji reprezentujących doktorantów z 28 państw Europy i młodych naukowców z państw członkowskich Rady Europy. Została założona w Gironie w Hiszpanii 2 lutego 2002 roku. Od 2005 roku ma siedzibę w Brukseli.

WWW: www.eurodoc.net

 • przedstawiciele samorządu doktorantów

Krótko mówiąc wybieralni przedstawiciele doktorantów w uczelniach lub instytucjach naukowych (jeżeli przyjmują doktorantów). Ich zadaniem jest wpływanie na życie doktorantów w instytucji przez m.in. opiniowanie uchwał, zarządzeń, decydowanie w sprawach bytowo-socjalnych doktorantów oraz wspieranie ich inicjatyw. Taki samorząd ma swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem oraz ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego.

Sztuczna inteligencja

Jak głęboka sieć neuronowa uczy się mnożenia

Nauczyciel (N): Ile to jest 5 × 5?

Głęboka sieć (GS): 24.

N: Blisko, ale musisz zmniejszyć swój błąd. 25.

GS: 25.

N: A ile to jest 3 × 5?

GS: 24.

N: Oj, ale duży błąd. Zapamiętaj 15.

GS. Dobrze, niech będzie 15.

N: A ile to jest 4 × 5?

GS: 20.

N: Dobrze. A teraz powiedz mi, ile to jest 2 × 5.

GS: 12.

N: Niestety to jest 10.

GS: Dobrze, więc to jest 10.

N: A ile to jest 1 × 5?

GS: Pięć.

N: Dobrze. A ile to jest 5 × 1?

GS: 50?

N: Nie! To jest równe 5.

GS: No dobrze. To jest równe 5.

I tak dalej można ciągnąć…

Nauka

Rocznica i miesięcznica

1 lipca jest obchodzony Dzień Kanady. Będzie to 152 rocznica powołania Dominium Kanady. Ponadto będzie to 450 rocznica zawarcia Unii Lubelskiej oraz druga rocznica mojej wizyty w Londynie oraz pierwsza miesięcznica (nie smoleńska) opublikowania mojego pierwszego artykułu w czasopiśmie naukowym. Jest to artykuł „Comparison of HRV indices obtained from ECG and SCG signals from CEBS Database”, który jest dostępny pod adresem https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12938-019-0687-5

Życzę miłej lektury.

Nauka, Programowanie

Cykl tworzenia artykułu naukowego a programowanie

W tym przewrotnie zatytułowanym wpisie przedstawię podobieństwa między cyklem życia artykułu naukowego a programowaniem.

Zacznijmy od etapów:

 1. Stworzenie koncepcji badania
 2. Zaplanowanie badania (metodologia, grupa badawcza lub materiał badawczy)
 3. Wykonanie badania
 4. Analiza wyników
 5. Wysunięcie wniosków
 6. Spisanie w formie artykułu naukowego
 7. Przesłanie do redakcji czasopisma naukowego lub do systemu obsługi konferencji naukowej
 8. Recenzja artykułu
 9. Decyzja o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji
 10. Naniesienie poprawek
 11. Ponowna ocena
 12. Publikacja ostatecznej wersji

Pierwszy etap można porównać z pomysłem na stworzenie jakiegoś programu. Drugi jest odpowiednikiem wysunięcia koncepcji architektury oprogramowania oraz planu rozwoju.

Trzeci etap (wykonanie badania) jest już porównywalny z samym procesem pisania programu w zasadniczej części.

Etapy 4 i 5 (Analiza wyników i wysunięcie wniosków) cyklu tworzenia artykułu naukowego można byłoby porównać do oceny efektów wdrożenia u klienta lub opinie odbiorców programu.

Etap 6 w przypadku pisania programu (takiego nie do szuflady) zazębia się z etapem 3 – program komputerowy jest z punktu widzenia prawa autorskiego utworem i jednocześnie efektem pracy, który następnie jest poddawany ocenie testerów i klienta (etap 8). Zanim dojdzie do testów oprogramowania, powinno być po drodze code review – programistyczny odpowiednik recenzji naukowej. Tutaj koledzy lub koleżanki z zespołu powinni zwrócić uwagę na niedociągnięcia i określić, czy odrzucić zaproponowane podejście. Tak samo podchodzą recenzenci.

Po naniesieniu poprawek przychodzi czas na testy oraz ponowną ocenę (etap 11). Jeżeli wszystko jest w porządku, zostaje uruchomienie u klienta lub premiera dla odbiorców. W przypadku artykułu naukowego jest to udostępnienie na stronie internetowej, nadanie ostatecznego DOI (Digital Object Identifier, o którym mowa była w tym wpisie) i cieszenie się publikacją lub efektem pracy programistycznej.

Specjalne

150 wpisów

Od 2015 roku napisałem już 150 wpisów. Dużo, co? Sporo, ale gdyby przez te cztery lata, gdyby był jeden wpis dziennie, uzbierałoby się ich więcej.

A teraz zostaje życzyć sobie kolejnych 150 wpisów albo okrągłej potęgi dwójki.