Specjalne

4 lata blogowania

Dziś minęły 4 lata od założenia bloga na WordPress.com. Najpierw jako Thank You Notes PL, a później tutaj. W sumie minęło 19133 wyświetleń oraz 12379 odwiedzających. Przez ten blog przewinął się konkurs „Daj Się Poznać 2017” organizowany przez devstyle.pl oraz wiele innych.

Wpisy pojawiają się z różną częstotliwością, ale jedno jest pewne: obracają się wokół inżynierii biomedycznej i tematów pokrewnych, IT i życia studenta lub doktoranta.

No to zostaje trwać przez kolejne 4 lata albo dłużej!

Treść po angielsku / Content in English

Reklamy
Doktorat, Szkolnictwo wyższe

Otwarcie przewodu doktorskiego teraz i według nowych zasad

Ostatnio nie było nowych wpisów, ale to nie znaczy, że blog umarł. Ten wpis będzie o otwieraniu przewodu doktorskiego. Uwaga: nastąpiła aktualizacja

Teraz (do 30 kwietnia 2019) przewody doktorskie można otwierać jak dotychczas. Poniżej wymagania:

 • Dyplom magistra lub równorzędny albo uczestnictwo w programie Diamentowy Grant,
 • Złożenie podania do dziekana lub kierownika rady naukowej,
 • Propozycja tematu oraz koncepcji rozprawy doktorskiej,
 • Propozycja promotora (w razie potrzeby również drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego),
 • Co najmniej jedna opublikowana lub przyjęta do druku praca naukowa (książka, artykuł w czasopiśmie naukowym, artykuł w recenzowanych materiałach międzynarodowej konferencji naukowej),
 • Wykaz prac naukowych,
 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli był kiedykolwiek otwarty,
 • Życiorys.

Ostatnie wymaganie – życiorys – pojawia się w wymogach jednostek, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Stopień doktora nadaje rada wydziału lub rada naukowa.

Taki przewód doktorski jest przeprowadzany w jednostce, w której złożyliśmy dokumenty. W związku z tzw. Ustawą 2.0 (Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz przepisami wprowadzającymi będą zmiany.

Sytuacja od 1 maja jest następująca:

 • Do 30 września 2019 nie wszczyna się przewodów doktorskich
 • Od 1 października 2019 obowiązują nowe zasady: złożenie wniosku o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, które zastępuje przewód doktorski. Ponadto nie będzie obowiązkowe zdawanie egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z języka obcego. Ten wymóg zostaje zastąpiony przedstawieniem certyfikatu znajomości języka obcego na poziome B2 lub wyższym.

Źródło: https://krd.edu.pl/2018/08/10/najczesciej-zadawane-pytania-doktoranckie-faq-ustawy-2-0/

Inżynieria biomedyczna, Specjalne, Studia

Prezent od zajączka

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzę dużo zdrowia i pomyślności odwiedzającym i sobie. Jako prezent pd zajączka będzie paczka artykułów o studiowaniu inżynierii biomedycznej. Część jest starych, ale powinny jeszcze się przydać przyszłym kandydatom.

Zaczynamy!

 1. Ode mnie, czyli dlaczego inżynieria biomedyczna.
 2. Czy warto studiować ten kierunek studiów?
 3. 5 faktów i mitów.
 4. Przewodnik studiowania.
  1. Ulubieńcy studenta
  2. 16 wybranych ćwiczeń laboratoryjnych
 5. Wskazówki dla pierwszego roku.
 6. Stan przed i po.

Miłej lektury!

Doktorat, Humor, Nauka

Humor naukowo-akademicki

Czy naukowcy śmieją (nie chodzi tu o profesora z Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej) się z samych siebie? Na pewno tak. Spójrzmy chociażby na te strony internetowe:

 1. PhD Comics

Internetowy komiks, który opisuje życie (lub jego brak) w środowisku akademickim. Jego pełna nazwa to „Piled Higher and Deeper”. Można go znaleźć pod adresem phdcomics.com (stan z 16 kwietnia 2019).

2. Academia Obscura

Blog (oraz książka) o różnych dziwnych rzeczach, które dzieją się w środowisku akademickim, które są dostępne na stronie www.academiaobscura.com

3. High Impact PhD Memes

Strona na Facebooku, której głównym celem jest udostępnianie memów o doktoracie. Dostępna pod adresem https://www.facebook.com/MemingPhD/

Jeśli myśleliście, że tworzonych w Polsce stron (raczej na Facebooku) o tej tematyce nie ma, to nie macie racji. Oto one:

 1. Życie z otwartym przewodem – The PhD Game

Ten profil na Facebooku zawiera memy oraz kometarze dotyczące doktoratu. Zdarzają się również udostępnienia informacji od Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowego Centrum Nauki i innych instytucji mających wspierać naukę. Adres: https://www.facebook.com/ZycieZOtwartymPrzewodem/

2. Jestę Kotę Jak Również Doktorantę

Zbiorowisko memów o kotach i doktoracie. Tytuł jest nawiązaniem do serii memów LOLcats oraz Prosiałke i Puchałke. Treść stanowi połączenie obrazków z kotami i polskiej odmiany slangu lolcat. Adres: https://www.facebook.com/JesteKoteJakRowniezDoktorante

I to tyle na dziś…


Internet, IT, Specjalne

7 kwietnia

Z okazji 7 kwietnia można wymyślić wiele rocznic, ale tym razem będzie o dwóch: RFC 1 i początkach Internetu oraz metrze w Warszawie.

24 lata temu oddano do użytku po długich męczarniach ze zmianami koncepcji, planów oraz budowy pierwszy odcinek metra w Warszawie: ze stacji Kabaty do stacji Politechnika. Teraz działa cała pierwsza linia (od stacji Kabaty do stacji Młociny) oraz odcinek centralny II linii metra (Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński).

Teraz czas na RFC 1 (Host Software). RFC (Request for Comments) jest zbiorem memorandów związanych z ARPANET i później Internetem. Ta notka definiuje standardy komunikacji klient-serwer. Z jej treścią możecie zapoznać się tutaj.

In English, Specjalne

4 Years of Blogging

Today is my fourth anniversary of my first appearance at WordPress. I began with Thank You Notes PL, a Polish answer to “Thank You Notes” by Jimmy Fallon, and then creating this blog. During last four years 12,379 visitors generated 19,133 views. I took a part in “Get Noticed 2017” Competition organized by devstyle.pl and many other things happened.

My posts aren’t very regular but there are key points: biomedical engineering, IT, and the life of students and PhD students.

So let me survive another four years!

Content in Polish / Treść po polsku

Bez kategorii, Nauka, Polityka

Wzorzec z Sèvres a sprawa polska

W fizyce mamy wiele wielkości i jednostek. Najczęściej stosowanym systemem jednostek na świecie jest układ SI (z francuskiego Système International d’unités). Jedną z nich jest metr (m).

Teraz przejdziemy do polityki: w Programie Trzecim Polskiego Radia Ryszard Czarnecki (a.k.a. Richard Czarnecki, Obatel, Richie) tak się wyraził o Jarosławie Kaczyńskim:

Jarosław Kaczyński był, jest i będzie swoistym metrem z Sèvres uczciwości.

Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego (PiS), 18 lutego 2019 r.

Przeanalizujmy powyższą wypowiedź: metr z Sèvres oznacza wzorzec – od historycznego wzorca metra przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres. Wzorzec uczciwości w kontekście Jarosława Kaczyńskiego brzmi niewiarygodnie, mając na względzie jego przeszłość. I tak od fizyki przez politykę wracamy do fizyki, gdyż teraz będzie o obecnym wzorcu metra. Obecny wzorzec nie jest fizycznym obiektem, który możemy zobaczyć, dotknąć, powąchać czy posmakować – jest zdefiniowany następująco:

Metr jest zdefiniowany jako droga, którą światło przebywa w próżni w ciągu 1/299.792.458 sekundy, gdzie sekunda jest powiązana z częstotliwością promieniowania atomu cezu 133 (133Cs).

Wniosek nasuwa się jeden: w publicystyce zdarzają się odwołania do nieaktualnych wiadomości z fizyki, chociażby w przytoczonym tutaj fragmencie wywiadu z panem Czarneckim (materiał Szkła Kontaktowego TVN24).

Kariera, Studia

Adekwatne, nie najlepsze

To będzie pierwszy na tym blogu wpis w roku 2019. Poruszę w nim kwestię, której wielu studentów jest nieświadomych: większość wdrażanych w praktyce rozwiązań inżynierskich nie jest optymalnych. To są rozwiązania wystarczające.

W artykule „Adequate, Not Best” w IEEE Pulse ta zasada jest opisana na kilku przykładach projektów zaliczeniowych na studiach i podejściu w rzeczywistej pracy.

Na studiach miałem wiele projektów zaliczeniowych. W każdym z nich były określone wymagania oraz termin na oddanie, który był niezmienny. Wymagania często zmieniały się po przedstawieniu na konsultacjach kolejnych etapów, co mogę uznać za symulację zmieniających się wymagań klienta.

Takie podejście ma zapewnić przygotowanie do rzeczywistej pracy inżynierskiej: trzeba spełnić wymagania i jest sztywne ograniczenie czasowe. Drugą istotną rzeczą jest racjonalność ekonomiczna. Reszta jest mało istotna.

Racjonalność ekonomiczna miała znaczenie w jednym projekcie zaliczeniowym: trzeba było zaprojektować układ elektroniczny, wykonać go i przedstawić w dniu zaliczenia. Dlaczego? Ponieważ koszt zbudowania takiego układu nie powinien zbyt mocno obciążać budżetu studenta – uznano za rozsądne kilkadziesiąt złotych na zakup elementów.

Podsumowując, w rzeczywistej pracy inżynierskiej ważne są trzy rzeczy: spełnienie wymagań zamawiającego, racjonalność ekonomiczna zaproponowanego rozwiązania
oraz dotrzymanie narzuconego z góry terminu oddania prac.