Doktorat, Szkolnictwo wyższe

Otwarcie przewodu doktorskiego teraz i według nowych zasad

Ostatnio nie było nowych wpisów, ale to nie znaczy, że blog umarł. Ten wpis będzie o otwieraniu przewodu doktorskiego. Uwaga: nastąpiła aktualizacja

Teraz (do 30 kwietnia 2019) przewody doktorskie można otwierać jak dotychczas. Poniżej wymagania:

 • Dyplom magistra lub równorzędny albo uczestnictwo w programie Diamentowy Grant,
 • Złożenie podania do dziekana lub kierownika rady naukowej,
 • Propozycja tematu oraz koncepcji rozprawy doktorskiej,
 • Propozycja promotora (w razie potrzeby również drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego),
 • Co najmniej jedna opublikowana lub przyjęta do druku praca naukowa (książka, artykuł w czasopiśmie naukowym, artykuł w recenzowanych materiałach międzynarodowej konferencji naukowej),
 • Wykaz prac naukowych,
 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli był kiedykolwiek otwarty,
 • Życiorys.

Ostatnie wymaganie – życiorys – pojawia się w wymogach jednostek, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Stopień doktora nadaje rada wydziału lub rada naukowa.

Taki przewód doktorski jest przeprowadzany w jednostce, w której złożyliśmy dokumenty. W związku z tzw. Ustawą 2.0 (Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz przepisami wprowadzającymi będą zmiany.

Sytuacja od 1 maja jest następująca:

 • Do 30 września 2019 nie wszczyna się przewodów doktorskich
 • Od 1 października 2019 obowiązują nowe zasady: złożenie wniosku o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, które zastępuje przewód doktorski. Ponadto nie będzie obowiązkowe zdawanie egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z języka obcego. Ten wymóg zostaje zastąpiony przedstawieniem certyfikatu znajomości języka obcego na poziome B2 lub wyższym.

Źródło: https://krd.edu.pl/2018/08/10/najczesciej-zadawane-pytania-doktoranckie-faq-ustawy-2-0/

Reklamy
Kariera, Studia

Adekwatne, nie najlepsze

To będzie pierwszy na tym blogu wpis w roku 2019. Poruszę w nim kwestię, której wielu studentów jest nieświadomych: większość wdrażanych w praktyce rozwiązań inżynierskich nie jest optymalnych. To są rozwiązania wystarczające.

W artykule „Adequate, Not Best” w IEEE Pulse ta zasada jest opisana na kilku przykładach projektów zaliczeniowych na studiach i podejściu w rzeczywistej pracy.

Na studiach miałem wiele projektów zaliczeniowych. W każdym z nich były określone wymagania oraz termin na oddanie, który był niezmienny. Wymagania często zmieniały się po przedstawieniu na konsultacjach kolejnych etapów, co mogę uznać za symulację zmieniających się wymagań klienta.

Takie podejście ma zapewnić przygotowanie do rzeczywistej pracy inżynierskiej: trzeba spełnić wymagania i jest sztywne ograniczenie czasowe. Drugą istotną rzeczą jest racjonalność ekonomiczna. Reszta jest mało istotna.

Racjonalność ekonomiczna miała znaczenie w jednym projekcie zaliczeniowym: trzeba było zaprojektować układ elektroniczny, wykonać go i przedstawić w dniu zaliczenia. Dlaczego? Ponieważ koszt zbudowania takiego układu nie powinien zbyt mocno obciążać budżetu studenta – uznano za rozsądne kilkadziesiąt złotych na zakup elementów.

Podsumowując, w rzeczywistej pracy inżynierskiej ważne są trzy rzeczy: spełnienie wymagań zamawiającego, racjonalność ekonomiczna zaproponowanego rozwiązania
oraz dotrzymanie narzuconego z góry terminu oddania prac.

In English, Specjalne

The end of year 2018

The end of 2018 is coming. Let me show some statistics:

 • 7,599 views
 • 17,174 views since the beginning of this blog
 • 29 new posts.

That’s all folks. This year I mentioned IEEE, Hawaii, The USA, circuits theory and issues of academia. Farewell, year 2018. Let the year 2019 begin. What shold be the new year? I wish more stability for academics and the people outside, social progress and having fun this New Year’s Eve. Bye!

In Polish: Koniec roku 2018.

Podsumowanie, Specjalne

Koniec roku 2018

Kończy się rok 2018. Czas na podsumowania:

 • 7 599 wyświetleń
 • Od początku istnienia 17 174 wyświetleń
 • 29 nowych wpisów

Tyle ze statystyk. W ciągu tego roku wspomniałem o IEEE, Hawajach, USA, teorii obwodów i środowisku akademickim. Żegnam rok 2018 i witam nowy, 2019. Czego życzyć? Większej stabilności dla akademików i ludzi spoza, rozwoju społecznego i udanej zabawy Sylwestrowej na już. Pyrsk!

Po angielsku / in English: The end of year 2018.

Nauka

Numer DOI

Numer DOI (Digital Object Identifier) pozwala jednoznacznie zidentyfikować tekst naukowy (bazę danych lub plik) i jest jego trwałym odnośnikiem (niezależnym od adresów WWW wydawcy).

Przykłady:

 1. 10.1007/978-3-319-70063-2_15
 2. 10.1109/EMBC.2018.8513551
 3. 10.1016/j.compbiomed.2017.12.021

Wyjaśnijmy strukturę DOI.

10.WWWW.ID

10. – przedrostek

WWWW – identyfikator wydawcy

ID – ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujących materiał.

Każdy wydawca może przyjąć dowolną formę ID.

Springer (1007) przyjmuje jako identyfikator książki numer ISBN i numer rozdziału (dla rozdziałów z własnymi tytułami i autorami), np. 978-3-319-700630-2_14. Numer rozdziału i numer ISBN rozdziela znakiem „_”. Dla książki numerem DOI jest tylko numer ISBN, to jest 978-3-319-700630-2.

IEEE (1109) przyjmuje skrót czasopisma lub konferencji, rok wydania i numer materiału opublikowanego w IEEE Xplore, np. EMBC.2018.8513551.

Hawaje, IEEE, In English, Inżynieria biomedyczna, USA

EMBC Conference

EMBC Conference (Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) is one of the largest scientific conferences on biomedical engineering. As the name states, this conference is organized once a year.

The first EMBC conference was organized in 1979 in Denver, Colorado, USA. Until 1992, the EMBC conference was organized only in the United States. Then, the conference was organized in Paris, France.

This year the EMBC conference was organized in Honolulu, Hawaii and had about 3,000 participants from all over the world.

The conference venue was the Hawaii Convention Center (1801 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815, USA). Now, let’s move on to the description.

Before taking part the participants had to register to the conference (by Internet or on-site). After registration you had to claim your conference badge which had to be worn in all of conference area.

Registration desks were located on the first floor, right from the main entrance (Kalakaua Avenue). Hawaii Convention Center is so huge that a few palm trees grow inside the building. The exposition hall was just straight from the main entrance.

Exposition hall can be split into three smaller areas. There were organized poster sessions, coffee breaks, expositions. I visited the exposition of Biopac Systems, Inc., Medtronic, Carnegie Mellon University (Pittsburg, PA, USA) and the Organizing Committee of EMBC’19 Berlin.

The parking lot was located on the second floor and costs $10, no matter how long your vehicle stays. On the third floor you could find conference rooms, where minisymposia, invited sessions and scientific sessions were held. On the fourth floor you could find a huge conference ballroom and a rooftop garden.

And now, let’s describe some typical things of EMBC:

1. The World Map

On this map you pin a piece of paper with your name to indicate where your journey to the conference began.

2. The conference wall

The spot for taking some photos and leave your signature.

3. The exposition of the next host

One of the exhibitors is always the next host of the conference. This year this exhibition was designated for representatives of Berlin, Germany, where the next conference will be held.

 

Stay tuned for more content! And see you in Berlin at EMBC’19!

Sources:

Post in Polish: here.